dinsdag 21 maart 2017

Week 11 (14-03)

Deze week hebben we onze pecha kucha voorbereid en uitgevoerd in de klas. Aan de hand van 20 dia's hebben we aan onze minor-genoten laten zien wat onze plannen zijn en hoe we deze uit willen voeren. Alle groepsgenoten hebben 3-4 dia's gepresenteerd, de onderwerpen van de dia's zijn zo verdeeld dat iedereen zijn eigen deel van het verslag kan presenteren. Na de Pecha kucha gepresenteerd te hebben kregen we feedback van de klas over onze pilotopdracht, hiertussen zaten een paar nuttige tips over hoe we ons verslag duidelijker kunnen maken.

Na de pecha kucha hebben we een reflecterend gesprek gehad met Geert over de pilotopdracht die we volgende week willen inleveren. In dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat we best ver waren met de opdracht en dat alleen de puntjes op de i er nog bij gezet moeten worden. Bij het afmaken van dit verslag moeten we er goed opletten dat we alles duidelijk verwoorden en verantwoorden. Volgens Geert is ons idee en de mindset goed, maar een valkuil is het slecht verwoorden van de opdracht waardoor het onduidelijk over zou kunnen komen. Dit is nu niet het geval maar wel iets waar we voor moeten waken. Bij het afmaken van het verslag deze week gaan we dus vooral letten op een goede verantwoording via de literatuur en het goed verwoorden van onze idee├źn. Voor een buitenstaander, iemand die nog niet in ons groepje zit, kan het idee best overweldigend zijn en ons doel deze week is om een bruggetje te slaan tussen de opdrachten aan de hand van de literatuur.


Verder gaan we de pilotopdracht samenvoegen. Alle groepsleden hebben een individuele opdracht gekregen en gaan dit verwerken in het verslag. Het is belangrijk dat het een samenhangend verslag wordt en daarom kijken we goed naar de verschillende stukken en zorgen ervoor dat er geen stukken ontbreken of juist overlappen. Aan het eind van de week kan iedereen zijn stuk inleveren en maken we van het verslag een duidelijk geheel. Dinsdag komen we weer samen voor de laatste check en kan het verslag in principe ingeleverd worden.

woensdag 15 februari 2017

Vorderingen tot 15-02-2017

In onze vorige blog is te lezen waar we deze week mee bezig zijn geweest. Woensdag hebben we feedback kunnen ontvangen op onze pilot-opdracht nav. de presentatie die we hierover hebben gegeven.
Met de pilot-opdracht richten we ons voornamelijk op de eerste twee stappen van het ADDIE model. Dit is dus het analyse en design(waar we soms terecht zullen komen in development). De feedback die we gekregen hebben na het toelichten van onze vordering en vervolgstappen was dat we ons op dit moment wat beter moeten gaan richten op het deel analyse vanuit het ADDIE model. 

Het probleem waar we mee bezig gaan in de komende twee weken(vakantie) is dat we erachter willen komen wat de leerlingen al kunnen en kennen op dit gebied en wat ze nodig hebben om het weekjournaal daadwerkelijk te kunnen gaan maken. De vraag vanuit de school was namelijk dat ze wouden dat ouders/verzorgers meer betrokken konden worden bij wat de leerlingen meemaken, mee bezig zijn en leren op school. De vraag hadden ze zelf al gedeeltelijk beantwoord, namelijk door een soort van informatievideo.

Het probleem wat hieruit voortkomt is natuurlijk dat er weinig tot geen idee is bij de school hoe ze dit kunnen gaan vormgeven. Dit is waar wij in beeld komen. Wij zijn namelijk in week 1 met het idee gekomen om dit gaan weer te geven in de vorm van een weekjournaal. De stappen die we al hebben doorlopen in dit proces zijn te vinden in onze vorige blogs maar voor deze week is de concrete vervolgstap die we gaan maken:
- Doelgroep concreet beschrijven
- Vraag en probleem concreet beschrijven
- Rollen weekjournaal beschrijven(wat heb je nodig)
- Benodigdheden voor de school (inclusief kostenplaatje)
- Welk doel hebben we met het project (leerling en onszelf)

- Plannen wanneer we langsgaan op het Windesheim in Sibculo
(Zodat alle groepsleden een goed beeld kunnen vormen van de doelgroep)

dinsdag 7 februari 2017

Vorderingen week 1

Een eerste onderzoekje heeft het volgende opgeleverd:

Om naar Youtube te streamen moet je het een en ander instellen.
Een handleiding staat hier: https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=nl
Naast een Youtube account is het ook nodig om een programma op je computer te hebben staan die videobeelden doorstuurt naar Youtube, een gratis programma is Wirecast play: (http://www.telestream.net/wirecastplay/landing.htm?utm_campaign=partners&utm_source=support.google.com&utm_medium=text_link) Wel wordt er een watermerk toegevoegd, hoe dit eruit ziet is niet duidelijk. Een goede betaald programma is Airserver (http://www.airserver.com/Overview) , platform onafhankelijk en heel veel mogelijkheden.

Het is mogelijk om de stream alleen zichtbaar te maken met een link, ook na het streamen.

Alternatieven:
Facebook biedt ook een live functie aan, dit is echter alleen handig in te stellen via een smartphone.
Daardoor is het wellicht minder geschikt voor ons doel.
Risico’s / tips
De link die nodig is om het journaal te bekijken kan gedeeld worden en zo alsnog openbaar bekend worden, dit moeten we met de school communiceren.

Wanneer er iets fout gaat tijdens de live stream dan moet er ingegrepen kunnen worden, daarom is het belangrijk om een vertraging van 30 seconden in te stellen (via geavanceerde instellingen in Youtube).

Om het idee goed te promoten kunnen we lokale kranten vragen om een artikel te schrijven.

In week 2 gaan we kijken naar de rollen die nodig zijn binnen een weekjournaal.Opzet pilot-opdracht

Het weekjournaal

Het idee van de pilot-opdracht is dat we een handleiding gaan maken voor leerkrachten en leerlingen om zelf een weekjournaal op te zetten. Hier willen we een duidelijke structuur aanbieden met handige tips en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Zo worden de rollen binnen het weekjournaal beschreven van redacteur tot scriptschrijver. Aan het einde van de pilot-opdracht verwachten we dat we een duidelijke handleiding hebben geschreven die zo kort mogelijk is om het zo aantrekkelijk te maken om te lezen.


Een vervolg kan plaatsvinden tijdens het project door het uit te voeren en aan te passen waar nodig.
Minor leren en ICT

Datum 1 februari 2017 (week 1 van de minor)

We zijn gestart met het vormen van een groep. Deze groep bestaat uit de volgende leden: Bastiaan, Tim, Robbie, Joren en Michael.

Robbie
Wat komt er kijken bij het maken van een journaal?
        en welke onderwerpen(agenda, nieuwtjes, jarigen etc.)?
Tim
Welke structuur kunnen we aanhouden bij het voorbereiden voor het journaal, eerst informatie verzamelen en dan….? (eerst moet Robbie zijn deel klaar hebben).


Bastiaan
Welke rollen zijn er (regisseur etc.)?

Joren
Welke apparatuur zijn we nodig, welke kosten hangen daaraan?

Michael
YouTube live stream, hoe is dit makkelijk op te zetten, wat zijn de risico’s en eventueel alternatieven?

Voor nu:

 • Je eigen deel maken. Voortgang laten weten in de app.
 • Michael stage vragen.
  • Vragen aan de stageschool:
  • Hoe vaak per maand is een weekjournaal te maken?
  • Mag iedereen het weekjournaal zien (online)?
  • Hoeveel tijd is er beschikbaar ter voorbereiding van iedere aflevering?
 • Blog bijhouden en sturen/ aanmaken.